Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

the greatest thing you' ll ever learn
is just to love and
be love in return

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου